ชาว The1 ฟินกว่าเดิมรับคูปองส่วนลดกว่า 1,000 บาท

Slider
Slider

คูปองสายกินสำหรับชาว The1


สายกินห้ามพลาด! จะกินที่ไหนก็ฟินแค่มี Dolfin Wallet

Sukishi Charcoal

รับฟรีทันที! ยำปูอัด มูลค่า 130.-
เมื่ออิ่มอร่อยกับ Sukishi Charcoal ขั้นต่ำ 1,000 บาท

Seoul Grill

รับคูปองแทนเงินสดทันที 100 บาท
เมื่ออิ่มอร่อยกับ Seoul Grill 2 ท่านขึ้นไป

Sukishi Buffet

รับคูปองแทนเงินสดทันที 100 บาท
เมื่ออิ่มอร่อยกับ Sukishi Buffet 2 ท่านขึ้นไป

โยชิโนยะ

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

คัตสึยะ

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

โอโตยะ

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป

ชาบูตง ราเมน

ส่วนลด 20% เมนูราคาปกติ เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

เทนยะ

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

อร่อยดี

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป


คูปองสำหรับสายช้อป


คูปองส่วนลดสำหรับชาว The1 ช้อปฟินๆกับ Dolfin Wallet ที่ร้านค้าชั้นนำมากมาย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่ สมัครปั๊บรับเงินดอลฟินโบนัสทันที 50 บาท

ลูกค้าใหม่รับเงินดอลฟินโบนัสทันที 50 บาท สำหรับลูกค้า​ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563 ใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าที่รับชำระด้วยแอป Dolfin Walletได้

– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน สูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

– เงินดอลฟินโบนัส 50 บาทสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet และโดยเงินโบนัส 50 บาทสามารถใช้ได้ภาย 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับโบนัส

– เงินดอลฟินโบนัส 50 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1ก.พ. – 31 มี.ค. 2563 เท่านั้น

– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

สมัครปั้ปรับทันที 50 บาทและส่วนลดร้านค้าชั้นนำกว่า 1,000 บาท