เทนยะ

เทนยะ

ส่วนลด 20% เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

โปรโมชั่นที่คุณน่าจะฟิน

ชาบูตง ราเมน

ส่วนลด 20% เมนูราคาปกติ เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป