ฟินยกก๊วน ชวนมาใช้แอป Dolfin รับสูงสุด 300 บาท

ฟินยกก๊วน เมื่อชวนกันมาใช้แอป Dolfin Wallet
คนชวนรับทันที 100 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัครสำเร็จทุกๆ 3 คน
คนถูกชวนรับ 50 บาท พร้อมคูปองส่วนลดกว่า 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 62 - 20 ม.ค. 63

 

พร้อมชวนเพื่อนแล้ว คลิกที่นี่เลย

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัครใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นสำเร็จ 3 คน จำกัดจำนวนรวม 3,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
– คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์ โดยถูกแบ่งเป็น
1.) คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับซื้อสินค้ามูลค่า 50 บาทขึ้นไป
2.) คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับซื้อสินค้ามูลค่า 50 บาทขึ้นไป
– จำกัด 1 ท่าน/3 สิทธิ์ หรือชวนเพื่อนสูงสุดไม่เกิน 9 คน โดยคูปองมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ท่าน
– คนที่ถูกชวนจะได้รับเงิน 50 บาท พร้อมคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า 1,000 บาท ภายหลังจากที่สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นสำเร็จ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับเงินและคูปองส่วนลดดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดเฉพาะผู้ชวนเพื่อนสมัครใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์คูปองตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 62 – 20 ม.ค. 63
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วัน หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม