ส่วนลดฟินๆ 50บาทสำหรับลูกค้าใหม่

Slider
Slider

เงินติดกระเป๋าในรูปแบบคูปองแทนเงินสด 40 บาท
และเงินเข้ากระเป๋าอีก 10 บาท

ดูวิธีการใช้คูปองแทนเงินสดกันเลย

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

- รับคูปองแทนเงินสด 40 บาท และรับเงินเข้าบัญชี Dolfin Wallet 10 บาท สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 เพื่อใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าที่รับชำระด้วยแอป Dolfin Wallet

- คูปองแทนเงินสด 40 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 40 บาทเป็นต้นไป/เซลล์สลิปด้วยแอป Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคูปองสามารถใช้ได้ 15 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 ม.ค. 63 เท่านั้น

- จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน สูงสุด 150,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

- คูปองแทนเงินสด 40 บาท และเงินเข้าบัญชี Dolfin Wallet 10 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

- ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้เมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

- เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองแทนเงินสด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.