ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้พร้อมเพย์ที่จุดบริการยืนยันตัวตน Dolfin