เมเจอร์

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

สำหรับลูกค้าสมัครใหม่

ฟินกับตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งเพียง 55 บาท จากปกติ 260 บาท (สำหรับที่นั่งปกติที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ)
จำกัด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน สูงสุด 45,000 สิทธิ์/ เดือน รวมสูงสุด 90,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ลูกค้า Dolfin Wallet**
ฟินไม่หยุดกับตั๋วหนัง Major Cineplex 2 ที่นั่ง ในราคาที่นั่งละ 99 บาท จากปกติ 260 บาท (สำหรับที่นั่งปกติที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ)
จำกัด 2 สิทธิ์/ เดือน/ ผู้ใช้งาน สูงสุด 15,000 สิทธิ์/ เดือน รวมสูงสุด 30,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ลูกค้าสมัครใหม่
ฟินกับตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งเพียง 55 บาท จากปกติ 260 บาท (สำหรับที่นั่งปกติที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ)
o เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2562 พร้อมใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2562)
o จำกัด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน สูงสุด 45,000 สิทธิ์/ เดือน รวมสูงสุด 90,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ลูกค้า Dolfin Wallet
ฟินไม่หยุดกับตั๋วหนัง Major Cineplex 2 ที่นั่ง ในราคาที่นั่งละ 99 บาท
o สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนดก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2562)
o จำกัด 2 สิทธิ์/ เดือน/ ผู้ใช้งาน สูงสุด 15,000 สิทธิ์/ เดือน รวมสูงสุด 30,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

เงื่อนไขทั่วไป
o สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier, ICONSIAM
o คูปองสิทธิพิเศษนี้ จะถูกโอนเข้าใน Dolfin Wallet ของลูกค้าหลังจากสมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนดในระยะเวลาโปรโมชั่น
o ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
o กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
o สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

รับสิทธิ์