อิ่มฟินทุกมื้อ ลด 15% กับร้านอาหารในเครือ CRG


อิ่มฟินทุกมื้อลด 15%


กับร้านอาหารในเครือ CRG ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

o สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนด
o ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการ Delivery และ Take Me Home
o ในการใช้สิทธิ์ท่านจะต้องแสดงสิทธิ์ดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
o การใช้จ่าย Dolfin wallet มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม The 1 Point เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
o สอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม

สมัครใช้งานวันนี้ รับคูปองเงินสด 50 บาท และส่วนลดร้านค้าชั้นนำกว่า 1,000 บาท