ฟินสูงสุด X5 กับคะแนนสะสม The1 เมื่อผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin

Slider
Slider

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

1

2

3

ฟินกับคะแนน The1 สูงสุด 5 เท่า ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

จ่ายสะดวก รวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR Code
ก็จ่ายฟินๆ ได้ทันทีแบบไม่มียอดขั้นต่ำต่อรายการ

ช้อปฟินได้เต็มที่ ปลอดภัยในทุกการใช้จ่าย
ด้วยการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

1

จ่ายสะดวก รวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR Code
ก็จ่ายฟินๆ ได้ทันทีแบบไม่มียอดขั้นต่ำต่อรายการ

ช้อปฟินได้เต็มที่ ปลอดภัยในทุกการใช้จ่าย
ด้วยการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Central The1

ฟินกับคะแนน The1 สูงสุด 5 เท่า ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านแอป Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

2

3

Slider

เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับคะแนนสะสม The 1 สูงสุด x5

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 2. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้

  • บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์
   รับคะแนนสะสม The 1 x4  เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Tops, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group, Segafredo Zanetti Espresso หรือ EatThai (Market Zone) ทุกๆ 25 บาทได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรกได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนนได้รับภายใน ภายใน 3 วัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ EatThai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาทได้รับ 3 คะแนน  โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรกภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ EatThai (Food Zone)  ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนนภายใน 3 วัน

  • บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์
   รับคะแนนสะสม The 1 x5 เมื่อใช้จ่ายที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, Payless ShoeSource, Supersports และร้านค้าในเครือ CRC Sports, Marks & Spencer, Komonoya,, B2S, MUJI, ร้านอาหารในเครือ Central Restaurants Group หรือ Segafredo Zanetti Espresso ทุกๆ 25 บาทได้รับ 5 คะแนน โดย 1 คะแนนแรกได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 4 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x4 เมื่อใช้จ่ายที่ Tops, Central Food Hall, EatThai (Market Zone) หรือ Matsumoto Kiyoshi  ทุกๆ 25 บาทได้รับ 4 คะแนน โดย 1 คะแนนแรกได้รับภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 3 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน

   รับคะแนนสะสม The 1 x3  เมื่อใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart หรือ EatThai (Food Zone) ทุกๆ 25 บาทได้รับ 3 คะแนน  โดยกรณีการใช้จ่ายที่ OfficeMate หรือ FamilyMart ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนนแรกภายในวันที่ทำรายการ ส่วนอีก 2 คะแนนได้รับภายใน 3 วัน ส่วนกรณีใช้จ่ายที่ EatThai (Food Zone)  ลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนนภายใน 3 วัน

 1. ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้

  • คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น Dolfin Wallet ได้

 2. คะแนนสะสม The 1 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสม The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัดกำหนด

 3. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น

 4. ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

 5. บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 6. กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครใช้งานวันนี้ รับคูปองเงินสด 50 บาท และส่วนลดร้านค้าชั้นนำกว่า 1,000 บาท