ลด 10 บาท 10 วันกับเครื่องดื่มอาริกาโตะ

Slider
Slider

สิ้นเดือน ไม่สิ้นใจ กับดอลฟิน

10 วันเท่านั้น! รับส่วนลด10.- ทุกเมนู

เมื่อจ่ายค่าครื่องดื่มอาริกาโตะ ผ่านแอปดอลฟิน

ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63

เงื่อนไขโปรโมชั่น

- รับคูปองส่วนลดมูลค่า 10 บาท  เมื่อซื้อเครื่องดื่ม ที่ร้านอาริกาโตะ 1 แก้ว และจ่ายด้วยแอป Dolfin Wallet ทุกสาขาของแฟมิลี่มาร์ทหรือท็อปส์

- ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์คูปองส่วนลดได้ 1 ครั้ง / วัน (มูลค่า 10 บาท) และ สูงสุดไม่เกิน 5 สิทธิ์ (มูลค่าไม่เกิน 50 บาท) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

- บริษัทฯ จำกัดจำนวนคูปองส่วนลดสูงสุด 5,000 สิทธิ์ / วัน และสูงสุด 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

- ลูกค้าต้องเลือกรับสิทธิ์คูปองส่วนลดระหว่างแฟมิลี่มาร์ทหรือท็อปส์เท่านั้น

- คูปองส่วนลดมูลค่า 10 บาท มีอายุการใช้งานถึงเวลา 24.00 น ของวันที่กดรับสิทธิ์

-

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คูปองส่วนลดกับลูกค้า 5,000 ท่านแรกของวันที่กดรับสิทธิ์ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์คูปองส่วนลดได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. -ของวันที่ 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 2563- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

- ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองส่วนลดแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

- เงื่อนไขในการรับคูปองส่วนลดเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม